Nhà đầu tư mở đợt thu mua đất mặt tiền đường DH8 mỹ phước 2

Nhà đầu tư mở đợt thu mua đất mặt tiền đường DH8 mỹ phước 2 các lô NP12,NP18,NP27,NP28 giá cao ...

Cần mua đất mỹ phước 2